SERVIS RAMENOVÝCH NAKLADAČOV

Komplexné služby údržby a servisu

Vykonávame generálne opravy kontajnerových ramenových nakladačov v rámci ktorej zrealizujeme kompletné pretesnenie hydraulického systému: rozvadzačov , hydraulických valcov a výmenu tlakových hadíc. 
Stav servisovaného zariadenia po generálnej oprave je porovnateľný z novým produktom. Realizujeme aj kontroly hydraulických systémov, bežné opravy hydraulických valcov a rozvádzačov. Pre svojich klientov ponúkame aj servisné prehliadky v'daka ktorým sa môžete vyhnúť nežiadaným poruchám z nadmerného opotrebenia.

Servis ramenových nakladačov

V rámci servisu ramenových nakladačov ponúkame: 

  • servisná prehliadka kontajnerových nakladačov
  • kontrola hydraulického systému
  • výmena opotrebovaných častí
  • opravy hydraulických valcov
  • opravy hydraulických rozvadzačov